Informatica si statistica medicala

Biroul Statistica si Informatica Medicala

Telefon: 0241.484.524
Email:Programul L-V: 8 – 16
Analist – Pernici Florentina-Iuliana
Statistician – Comanescu Elena