Strategia manageriala de dezvoltare

Principala preocupare a tuturor angajatilor Spitalului Clinic de Boli Infectioase Constanta, incepand cu managerul general si membrii Consiliului Director, este satisfacerea cerintelor pacientilor nostri prin serviciile medicale prestate, care vin in intimpinarea nevoilor pacientilor si sunt menite sa imbunatateasca continuu starea de sanatete. Starea de sanatate a pacientilor este cea mai importanta preocupare a angajatilor din unitatea noastra.

Preocuparea noastra permanenta este cresterea calitatii serviciilor medicale, atat in ambulator cat si in spital astfel :

 • Schimbarea atitudinii si comportamentului intregului personal prin instruiri si discutii avute de membrii ai conducerii spitalului cu fiecare angajat, astfel incat fiecare sa fie constient de responsabilitatile avute
 • Acordarea se servicii complete de catre echipe medicale multidisciplinare , formate din specialisti proprii, dar si cu specialisti din spitalele cu care colaboram;
 • Respectarea orelor afisate, atat privind programul de consultatii acordate de medicii nostri in ambulator, a celui privind garzile lunare , a celui de vizite si contravizite in spital pentru fiecare sectie de catre tot personalul, dar si a programului de audiente acordat solictatntilor de catre conducerea spitalului.
 • Analiza periodica de catre fiecare sectie/sector a rezultatelor obtinute din punct de vedere cantitativ si calitativ in bugetul planificat;
 • Analiza periodica a propunerilor de imbunatatire, corectii si actiuni corective, propuse de Sefii de Compartimente sau servicii, pentru a inlatura deficientele constatate si a imbunatatii calitatea serviciilor furnizate pentru protectia pacientilor nostru, fiecare angajat are raspunderea pentru respectarea cu strictete a standardelor de calitate, inclusiv planificarea si efecturea controlului intern privind depistarea infectiilor nosocomiale.

Unitatea are in vedere prevenirea, supravegherea si tinerea sub control a bolilor transmisibile si netransmisibile prin :

 • Asigurarea circuitelor epidemiologice;
 • Asigurarea imunizarilor
 • Controlul epidemiilor
 • Supravegherea circulatiei germenilor si a bolilor;
 • Supravegherea factorilor de risc;
 • Controlul periodic al sanatatii angajatilor spitalului;
 • Prevenirea accidentelor;

Diversificarea serviciilor acordate pacientilor prin introducerea de

 • noi specialitati;
 • noi sectii de specialitate;
 • achizitia de ambulante performante;
 • contracte de colaborare cu spitalele din zona pentru efectuarea consulturilor interdisciplinare;

Unitatea are o preocupare permanenta privind starea de sanatate a pacientilor prin:

 • Monitorizarea indicatorilor
 • Monitorizarea eficientei activitatii medicale;
 • Evaluarea nevoilor grupelor populatiei;

Unitatea are o preocupare permanenta privind promovarea sanatatii si educatiei pentru sanatate, prin:

 • Campanii de informare asupra riscurilor de imbolnaviri;
 • Programe de educatie ( de comportament , de alimentatie).
 • Punerea la dispozitia fiecarui pacient a pliantelor si revistelor care prezinta diferite afectiuni, modul de prevenire a acestora , cu ocazia vizitei in ambulatoriu sau spital;

Unitatea are o permanenta preocupare privind instruirea continua a personalului propriu prin:

 • Instruiri interne
 • Participarea la congrese si simpozioane;
 • Participarea la programele nationale de instruire medicala;
 • Evaluarea anuala a personalului si promovarea acestuia pe baza realizarilor;

Respectarea principiilor, protocoalelor, ghidurilor, de buna practica medicala si a legislatiei si cerintelor de reglementare in vigoare;

Utilizarea pentru vizitatori a echipamentului de unica folosinta;

Respectarea cerintelor de reglementare si legale  pentru fiecare sector, sectie , si dotarea acestora in conformitate;

Planul de dezvoltare strategic planificat va fi supus analizei Comitetului Director, anual, in ceea ce priveste evaluarea periodica a indicatorilor stabiliti.

Comitetul Director

Principala preocupare a tuturor angajatilor Spitalului Clinic de Boli Infectioase Constanta, incepand cu managerul general si membrii Consiliului Director, este satisfacerea cerintelor pacientilor nostri prin serviciile medicale prestate, care vin in intimpinarea nevoilor pacientilor si sunt menite sa imbunatateasca continuu starea de sanatete. Starea de sanatate a pacientilor este cea mai importanta preocupare a angajatilor din unitatea noastra.

Preocuparea noastra permanenta este cresterea calitatii serviciilor medicale, atat in ambulator cat si in spital astfel :

Schimbarea atitudinii si comportamentului intregului personal prin instruiri si discutii avute de membrii ai conducerii spitalului cu fiecare angajat, astfel incat fiecare sa fie constient de responsabilitatile avute

Acordarea se servicii complete de catre echipe medicale multidisciplinare , formate din specialisti proprii, dar si cu specialisti din spitalele cu care colaboram;

Respectarea orelor afisate, atat privind programul de consultatii acordate de medicii nostri in ambulator, a celui privind garzile lunare , a celui de vizite si contravizite in spital pentru fiecare sectie de catre tot personalul, dar si a programului de audiente acordat solictatntilor de catre conducerea spitalului.

Analiza periodica de catre fiecare sectie/sector a rezultatelor obtinute din punct de vedere cantitativ si calitativ in bugetul planificat;

Analiza periodica a propunerilor de imbunatatire, corectii si actiuni corective, propuse de Sefii de Compartimente sau servicii, pentru a inlatura deficientele constatate si a imbunatatii calitatea serviciilor furnizate pentru protectia pacientilor nostru, fiecare angajat are raspunderea pentru respectarea cu strictete a standardelor de calitate, inclusiv planificarea si efecturea controlului intern privind depistarea infectiilor nosocomiale.

Unitatea are in vedere prevenirea, supravegherea si tinerea sub control a bolilor transmisibile si netransmisibile prin :

Asigurarea circuitelor epidemiologice;

Asigurarea imunizarilor

Controlul epidemiilor

Supravegherea circulatiei germenilor si a bolilor;

Supravegherea factorilor de risc;

Controlul periodic al sanatatii angajatilor spitalului;

Prevenirea accidentelor;

Diversificarea serviciilor acordate pacientilor prin introducerea de

noi specialitati;

noi sectii de specialitate;

achizitia de ambulante performante;

contracte de colaborare cu spitalele din zona pentru efectuarea consulturilor interdisciplinare;

Unitatea are o preocupare permanenta privind starea de sanatate a pacientilor prin:

Monitorizarea indicatorilor

Monitorizarea eficientei activitatii medicale;

Evaluarea nevoilor grupelor populatiei;

Unitatea are o preocupare permanenta privind promovarea sanatatii si educatiei pentru sanatate, prin:

Campanii de informare asupra riscurilor de imbolnaviri;

Programe de educatie ( de comportament , de alimentatie).

Punerea la dispozitia fiecarui pacient a pliantelor si revistelor care prezinta diferite afectiuni, modul de prevenire a acestora , cu ocazia vizitei in ambulatoriu sau spital;

Unitatea are o permanenta preocupare privind instruirea continua a personalului propriu prin:

Instruiri interne

Participarea la congrese si simpozioane;

Participarea la programele nationale de instruire medicala;

Evaluarea anuala a personalului si promovarea acestuia pe baza realizarilor;

Respectarea principiilor, protocoalelor, ghidurilor, de buna practica medicala si a legislatiei si cerintelor de reglementare in vigoare;

Utilizarea pentru vizitatori a echipamentului de unica folosinta;

Respectarea cerintelor de reglementare si legale  pentru fiecare sector, sectie , si dotarea acestora in conformitate;

Planul de dezvoltare strategic planificat va fi supus analizei Comitetului Director, anual, in ceea ce priveste evaluarea periodica a indicatorilor stabiliti.

Comitetul Director