• 28
  • mart.

Perioada 21.03 – 27.03. 2016

În perioada 21.03 – 27.03. 2016 au fost diagnosticate în serviciul de boli infecţioase un număr de 109 cazuri afectiuni respiratorii, din care au fost spitalizate 68 cazuri.