Achizitii si licitatii publice

ACHIZITII SI LICITATII PUBLICE

Telefon: 0241.484.522
Email: spitinf.aprovizionare@my-email.ro
Programul L-V: 8 – 16
Sef Serviciu A.A.T.I.A.T : Ec. Arnautu Gheorghe

Compartiment Achizitii Publice si Contractare

Email: spitalinf@yahoo.com
Ing. Ursachi Cristian-Eugen
Ec. Uceanu Mihaela
Ec. Tica Alexandra

Birou Aprovizionare, Tehnic, Investitii, Administrativ, Transport

Ing. Leizeriuc Elena
Ec. Samara Stela
Olaru Cornelia – magazioner
Alexandru Gabriel – lacatus mecanic
Taraoi Ion – electrician
Albu Emil – instalator
Irina Ionel – sofer
Cosovei Catalin Gigi – sofer autosanitara
Francu Ion – sofer autosanitara
Moloman Andrieana – muncitor
Mirica Danut – muncitor

Actualizat la data de