Coplata

Coplata a fost introdusa in contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si conform aplicarii art. 74 din HG 117/27.03.2013.

Coplata va fi încasata pentru serviciile medicale acordate in regim de spitalizare continua, in sectiile sau compartimentele cu paturi din unitatile sanitare aflate in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate.

Pacientii vor plati o singura data, la externarea din spital, suma de 10 lei pentru serviciile medicale acordate in regim de spitalizare continua, conform Hotararii interne nr. 2/09.10.2017 cu exceptiile legislatiei in vigoare.

Actualizat la data de