Planificare si obiective strategice

SPITAL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE
CONSTANTA

 

PLANIFICARE SI
OBIECTIVE  STRATEGICE

OBST-01

Ed: 1 , Rev 0
Pag 1 din  3

Nr. crt.

Obiectiv propus

 

Plan de masuri

Resurse alocate

Termen de realizare
responsabil

Indicator de evaluare

 

       1

Preocuparea  permanenta pentru cresterea calitatii serviciilor medicale

Schimbarea atitudinii si comportamentului intregului personal prin instruiri si constientizari realizate la instruirile interne si externe

Interne

Anual
Sef RUNOS

30 ore instruire/om/an

Evaluarea anuala a personalului

Interne

In luna ianuarie ptr. anul anterior
Sef.sectii/Compartimente /Director medical /Manager

70% din personalul evaluat sa obtina FB

Mentinerea si extinderea certificarii conform standard  ISO 9001: 2008 si a acreditarii laboratorului  de analize medicale a SCBI conform standard  ISO 15189:2007

Intern

Conform planificari organismului de certificare

Nicio reclamatie  sa nu fie incadrata ca NC Majora la auditul intern/audit supraveghere certificare
Acreditarea SCBI dupa standardele CONAS

Intern

Comisia pregatirea evaluarii spitalului Niciun standard conas ne implementat in proportie de 95%
Asimilarea ghidurilor si protocoalelor specifice interne si internationale in vigoare

Interne

Permanent incepand cu ian 2013  / Medicii curanti /Sef sectie/ Director Medical Reducerea cheltuielor/pacient cu 0,5 % fata de 2012
Analiza periodica a propunerilor de imbunatatire, corectii si actiuni corective, propuse de Sefii de Compartimente sau servicii

Intern

Trimestrial  , la sedintele Consililului Medical

2 MIN. propuneri de imbunatatire / sectie / realizate / an

2

Prevenirea, supravegherea si tinerea sub control a bolilor transmisibile si netransmisibile

Asigurarea imunizarii personalului propriu

Intern

Director Medical

Numarul zile CM (concediu medical) egal zero, avand ca si cauza boli infectioase
Controlul epidemiilor prin vaccinarea populatiei cu risc infectios crescut

Intern si extern

Anual, la 30 decembrie
Medicii curanti

Vaccinarea a minim  55% din populatia expusa la riscul de epidemii

Supravegherea bolilor transmisibile si netransmisibile prin monitorizarea in ambulatorul spitalului

Intern

Anual, la 30 decembrie
Medicii curanti

Minim 90 % din fiecare categorie monitorizata in ambulator

Supravegherea factorilor de risc si prevenirea accidentelor

Intern

Permanent  /
CCSM / Responsabil de mediu / Responsabil Tehnic

Zero accidente

3

Diversificarea serviciilor medicale  acordate pacientilor

Functionarea la intreaga capacitate a compartimentului ATI

Extern si intern

Dec  2014
Manager

Fiecare echipament si ATI sa functioneze cel putin 85%

Achizitia de ambulante dotate conform cerintelor legale

Extern

Dec 2015
Consiliu Local Constanta / Sef Serviciu

1 ambulanta A1 in anul 2014,
1 ambulanta A1 in anul 2015

Mentinerea numarului de protocoale si extinderea numarului de specialitati  pentru investigatii interdisciplinare

Intern si extern

Permanent incepand cu Ian 2013
Director Medical / Medici curanti

Cresterea cu 5% a numarului  de contracte de colaborare si a numarului de specialitati medicale participante la investigatiile interdisciplinare

4

Preocupare permanenta privind promovarea sanatatii si educatiei pentru sanatate

Initierea de programe de educatie privind riscurile aparitiilor bolilor transmisibile prin cursuri de instruire si specializare a cadrelor medicale implicate

Intern

Permanent incepand cu Ian 2013
Director Medical / Medici curanti

Participarea a 90% din specialistii tinta

Permanentizarea programelor de instruire cu pacientii internati si externati  privind necesitatea efectuarii controalelor medicale periodice dupa bolile transmisibile.

Intern

Lunar in primele 3 luni de la externare
Anual dupa primele 3 luni de la externare

100% pacientii externati  prezenti la control medical