Conditii de internare

  • Urgentele medicale indiferent de statutul pacientului (asigurat/nesigurat) timp de 3 zile
  • Boli cu potential endemo-epidemic care necesita izolare si tratament.
  • Pacienti cu recomandari de internare din partea medicului de familie, a medicului de specialitate din unitatile sanitare ambulatorii, a medicului de specialitate din cabinetele de boli infectioase, sau a medicilor din unitatile de asistenta medico-sociala aflate in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate.
  • Pacientul trebuie sa aiba asupra sa Cartea de Identitate sau certificatul de nastere si pe parcursul internarii sa faca dovada platii de asigurat la C.J.A.S. Constanta.

Actualizat la data de