Drepturile si obligatiile pacientilor

 • Sa beneficieze de ingrijiri medicale de calitate in conformitate cu resursele umane, financiare si materiale (aprobate prin contractul incheiat cu CJAS
 • Au dreptul de a fi respectati ca oameni, fara nici o discriminare
 • Sa fie informati cu privire la serviciile medicale disponibile si modul de acces la acestea.
 • Sa fie informati privind:
  • regulile de disciplina pe care trebuie sa le respecte pe durata internarii;
  • starea propriei sanatati;
  • interventiile medicale propuse;
  • riscurile potentiale ale fiecarei practici care urmeaza sa fie aplicata ;
  • alternative existente la procedurile propuse ;
  • date disponibile rezultate din cercetari stiintifice si activitati de inovare tehnologica ;
  • consecintele neefectuarii tratamentului si ale nerespectarii recomandarilor medicale;
  • diagnosticul stabilit si prognosticul afectiunilor diagnosticate ;
  • sa li se respecte confidentialitatea datelor si actului medical
 • Să fii crezut atunci când spui că te doare;
 • Să ţi se prevină şi trateze durerea;
 • Să ţi se facă o anamneză corectă a durerii şi a medicaţiei pe care ai primit-o;
 • Să răspunzi liber la intrebarile legate de durere;
 • Să participi alături de doctorul tău la alcătuirea unui plan de tratament al durerii;
 • Să ştii la ce medicaţie, proceduri terapeutice şi anestezice vei fi supus;
 • Să cunoşti riscurile, beneficiile şi efectele secundare ale tratamentului;
 • Să ştii ce alternative de tratament pentru durere sunt
 • Să semnezi un consimţământ înaintea aplicării oricărui tratament;
 • Să ţi se evalueze durerea în maniera individualizată;
 • Să ţi se evalueze durerea conform scalei: 0 = fără durere, 10 = durerea cea mai puternică;
 • Să ceri modificarea tratamentului atunci când durerea persistă;
 • Să ţi se acorde îngrijire medicală cu compasiune şi simpatie;
 • Să refuzi  fără prejudecăţi  tratamentul pe care ţi-l recomandă medicul;
 • Sa fie inscrisi pe lista unui medic de familie acreditat potrivit legii;
 • Sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului (program de vizita , masa, tratament , odihna)
 • Sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar si de ceilalti pacienti;
 • Sa achite contributia datorata fondului si suma reprezentand  diferenta dintre tarifele acceptate la plata de sistemul de asigurari sociale de sanatate si cele practicate de piata , denumite in continuare coplata , in conditiile stabilite prin contractul cadru;
 • Sa prezinte documentele justificative ce atesta calitatea de asigurati si alte documente solicitate necesare (buletin de identitate, bilet de trimitere, carnet de somer, adeverinta de elev, adeverinta de salariat +ordin de plata, dovada platii asigurarilor de sanatate, adeverinta de venit cu precizarea ca beneficiaza de ajutor social –pentru persoanele fara venituri)
 • Sa respecte atat ei cat si apartinatorii programul de vizita organizat in unitate intre orele 15-20 zilnic.Un pacient nu poate avea concomitent mai mult de 2 vizitatori;
 • Sa respecte integritatea inventarului din salon,  grupul sanitar etc., a carui avariere sau sustragere va fi imputata conform Legii (INVENTAR , SALON-AFISAT)
 • Insotitorii pacientilor vor prelua o parte din atributiile personalului sanitar (mediu , auxiliar) atributii ce vor fi specificate in anexa;
 • Pacientii, vizitatorii, insotitorii vor respecta Regulamentul de Ordine Interioara al unitatii;
 • In afara programului de vizita, vizitatorii vor avea acces numai pe baza buletinului de liber acces, eliberat de seful de sectie.