Informatica si statistica medicala

Biroul Statistica si Informatica Medicala

Telefon: 0241.484.524

Programul L-V: 8 – 16
Email:


Analist – Pernici Florentina-IulianaStatistician – Comanescu Elena