Structura spitalului

Structura funcţională medicală a spitalului cu un număr de 220 de paturi cuprinde 3 secţii clinice cu un nr de 186 de paturi pentru bolnavi cu afecţiuni acute, 1 compartiment exterior  cu 24 de paturi pentru pacienţi cu afecţiuni cronice, un compartiment de terapie intensivă cu 10  paturi, spitalizare de zi cu 15 paturi şi alte entităţi după cum urmează:

Secţia clinică boli infectioase copii61 paturi
din care:

compartiment boli infecţioase (HIV/SIDA)

5 paturi
Secţia clinică boli infecţioase adulţi I54 paturi
Secţia clinică boli infecţioase adulţi II51 paturi
Compartiment boli infecţioase-HIV/SIDA15 paturi
îngrijiri paliative5 paturi
Compartiment terapie intensivă10 paturi
Comp. exterior boli infecţioase cronici HIV/SIDA24 paturi
Camera de gardă
TOTAL220 paturi

 

Spitalizare de zi15 paturi
din care:

pentru HIV/SIDA

 5 paturi

Farmacie cu circuit închis şi punct de lucru în str. Prelungirea Liliacului 10-12

Unitatea de transfuzie sanguină

Laborator analize medicale

Laborator de radiologie şi imagistică medicală –  asigurate prin contracte de prestări servicii

Serviciul de anatomie patologică

 • citologie
 • histologie
 • prosectura

Compartiment explorări funcţionale

Compartiment echografie

Compartiment de prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale

Cabinete boli infecţioase (2 cabinete de specialitate, vaccinare antirabică şi alte imunizări)

Cabinete boli infecţioase HIV/SIDA Str Prelungirea Liliacului nr.10-12   

Colectiv de cercetare

La nivelul spitalului funcţionează Centrul Regional HIV/SIDA

Aparat funcţional

Administrativ, spitalul cuprinde mai multe compartimente care sunt în relaţie directă cu structura medicală:

 • Compartiment statistică – informatică medicală
 • Compartiment financiar – contabil
 • Compartiment aprovizionare, transporturi, administraţie
 • Compartiment tehnic – întreţinere, reparaţii, protecţia muncii
 • Compartiment resurse umane, normare, organizare

Corelarea activităţii medicale cu activitatea administrativă duce la buna funcţionare a unităţii în strânsă legătură cu personalul specific fiecărei structuri amintite anterior.

Fiecare entitate din structura spitalului are personal propriu specializat.

Secţiile clinice sunt încadrate cu medici, asistente medicale, infirmiere şi personal auxiliar. Fiecare categorie de personal are atribuţii proprii :

 • medicii au rolul de decizie asupra diagnosticului şi tratamentului pacienţilor;
 • asistentele medicale au rol de execuţie în terapia bolnavilor;
 • infirmierele şi personalul auxiliar se preocupă de ingrijirile igieno-dietetice ale pacienţilor şi de menţinerea condiţiilor corespunzătoare unei unităţi sanitare.

Raporturile de muncă se întemeiază pe baze legale. Se porneşte de la contractul colectiv de muncă şi se individualizează pentru fiecare salariat, astfel încât acesta are dreptul şi posibilitatea de a desfaşura o activitate corespunzătoare pregătirii sale.

În acest scop toţi salariaţii trebuie să respecte atât contractul individual de muncă, cât şi fişa postului, contribuind astfel la instaurarea unui climat de conlucrare eficientă şi determinând o bună desfăşurare a întregii activităţi din unitate.

Regulile privind organizarea şi disciplina muncii, totalitatea raporturilor individuale şi colective de muncă, modul în care se efectuează controlul aplicării tuturor reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum şi jurisdicţia muncii sunt stabilite conform noului Cod al Muncii.