• 9
  • mai

Perioada 02.05.2016 – 08.05.2016

În perioada 02.05..2016 – 08.05.2016 au fost diagnosticate în serviciul de boli infecţioase un număr de 21 cazuri afectiuni respiratorii, din care au fost spitalizate 11 cazuri.