• 26
  • mart.

Perioada 19 – 25 martie 2018

În perioada 19  – 25 martie 2018 au fost diagnosticate în serviciul de boli infecţioase un număr de  89 cazuri afectiuni respiratorii, din care au fost spitalizate 46 cazuri.