• 6
  • mart.

Perioada 27.02.2017 – 05.03.2017

În perioada 27.02.2017 – 05.03.2017 au fost diagnosticate în serviciul de boli infecţioase un număr de 39 cazuri afectiuni respiratorii, din care au fost spitalizate 27 cazuri.