• 12
  • mart.

Perioada 5 – 11 martie 2018

În perioada 5  – 11 martie 2018 au fost diagnosticate în serviciul de boli infecţioase un număr de 111 cazuri afectiuni respiratorii, din care au fost spitalizate 70 cazuri.